Anasayfa / Çevre ve İş Güvenliği Politikamız
Çevre ve İş Güvenliği Politikamız

Çevre ile iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uymayı,

Atıklarımızı azaltmayı ve mümkün olduğunda yeniden kullanılmasını,

Faaliyetlerimizle toprak, su ve hava kirliliğini önlemeyi,

Hammadde, enerji ve doğal kaynaklarımızı verimli şekilde kullanmayı,

Eğitimler ile çevre ve iş güvenliği bilincini arttırmayı,

İşçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili tehlikeleri izleyerek, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının oluşmamasını sağlamayı,

Çevre ve iş sağlığı ve güvenliği performansımızı sürekli iyileştirmek için çalışacağımızı taahhüt ederiz.